Dla studentów

Informacje dla studentów PDF Print E-mail
Na tych stronach znajdziecie Państwo informacje o organizacji zajęć, o pracownikach prowadzących zajęcia na kierunku Inżynieria Biomedyczna na obu Wydziałach: Elektronki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki, o planach modelowych studiów, standardach kształcenia, możecie także przeczytać lub pobrać konspekty przedmiotów. Sukcesywnie będziemy tez uzupełniać stronę o materiały dydaktyczne i pomocnicze.