Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria Biomedyczna PDF Print
Inżynieria Biomedyczna jest nową interdyscyplinarną dziedzina nauki i techniki, leżącą na styku nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny.
 

 
Celem Inżynierii Biomedycznej jest z jednej strony rozwój techniki medycznej, niezwykle istotnej we współczesnej praktyce medycznej, z drugiej -  stymulowanie rozwoju medycyny poprzez dostarczanie narzedzi i metod badawczych oraz przez tworzenie modeli systemów biologicznych i zachodzących w nich procesów.
 
Najważniejszą cechą Inżynierii Biomedycznej, decydującą o jej unikalnym w obszarze nauk technicznych charakterze jest to, że w centrum jej zainteresowania leży człowiek. Można więc powiedzieć, że jest to najgłębiej humanistyczna dziedzina nauk technicznych. Jednocześnie fakt ten stawia przed specjalistami z tej dziedziny wyjątkowo trudne i odpowiedzialne zadania, bowiem każdy popełniony przez inżyniera błąd może przełożyć się na ludzkie cierpienie, czy na szansę odzyskania zdrowie bądź sprawności fizycznej. Z drugiej strony - żadna inna dziedzina techniki nie daje podobnej satysfakcji...
 

 
Obszar Inżynierii Biomedycznej jest bardzo szeroki, znacznie przekraczający skalę kompetencji pojedynczych specjalistów. W wyniku tego regułą w tej dziedzinie jest praca w interdyscyplinarnych zespołach, łączących, na przykład, elektroników, informatyków, specjalistów od technologii materiałowych i farmaceutów. 
O zakresie objętych tą dziedziną zagadnień niech świadczy poniższa, zapewne niekompletna, lisa zagadnień objętych szeroki pojęciem Inżynierii Biomedycznej:
 • modelowanie procesów fizjologicznych;
 • badanie zjawisk bioelektrycznych;
 • biomechanika;
 • biomateriały;
 • sensory biomedyczne;
 • analiza sygnałów biomedycznych;
 • obrazowanie medyczne;
 • aparatura medyczna;
 • efekty biomedyczne promieniowania niejonizującego;
 • biotechnologia;
 • inżynieria tkankowa;
 • protezy i sztuczne organy;
 • inzynieria rehabilitacji;
 • inżynieria kliniczna;
 • informatyka medyczna;
 • sztuczna inteligencja w biomedycynie;
 • zagadninia etyczne zwązane z zastosowaniem technik medycznych;
 • telemedycyna.